Mijn Praktijk – Logopediepraktijk Liesbeth Speekenbrink – Vught
Header afbeelding

Adresgegevens

Lidwinastraat 57 a
5262EN Vught

Tel: 073-6566717

Openingstijden

Maandag: 13:00 - 18;00
Dinsdag: 08:30 - 18:00
Woensdag: 08:30 - 17:00
Donderdag: 08:30 - 18:00

Mijn Praktijk

Ik ben logopedist en houd me bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein. Als logopedist bied ik in mijn praktijk therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Hier treft u informatie aan over mijn praktijk en over wie ik ben. En geef ik u informatie over de gang van zaken in mijn praktijk en over mijn manier van werken.

In Wat is logopedie geef ik u meer informatie over logopedie en leg ik uit welke problemen er kunnen zijn en hoe ik die kan behandelen.

Verwijzing

U kunt door uw huisarts of door een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling. Sommige zorgverzekeraars vergoeden Directe Toegankelijkheid  Logopedie. Formeel heeft u dan geen verwijzing nodig maar mijn voorkeur gaat uit naar een verwijzing.

Aanmelding

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden naar de hulpvraag. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist.
U kunt zich bij mij aanmelden op de gelijknamige pagina.

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. De eerste afspraak duurt ongeveer 50 minuten. Iedere volgende behandeling duurt een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Ik werk nauw samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen en psychologen. Maar ook met schoolbegeleidingsdiensten en heb direct contact met basisscholen.

Vergoeding

Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket mits er een medische indicatie is . Bij kinderen jonger dan 18 jaar wordt de behandeling geheel vergoed . Wanneer u 18 jaar of ouder bent, wordt de behandeling betaald vanuit uw eigen risico. Wanneer het eigen risico is opgebruikt wordt de verdere behandeling in dat jaar vergoed door de zorgverzekeraar. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. U kunt er van uitgaan dat de praktijk een contract met alle zorgverzekeraars zal sluiten, tenzij de beroepsvereniging NVLF een negatief advies hierover uitbrengt.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist. Lidy van der Brugge, logopedist in Vught, zal zo nodig voor mij waarnemen in haar eigen praktijk, van Heeswijkstraat, Vught.

 

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Mijn praktijk is  AVG-proof dus wordt er zorgvuldig met uw medische persoonsgegevens omgegaan.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.